TRUYỆN DÀI XÃ HỘI

Lời Tòa  Soạn:

      Truyện dài xã hội Theo Dòng Định Mệnh được đăng trường kỳ trên Nguyệt San Nông Gia, kể từ Nguyệt San số 1, tháng 5/2010.

Là một truyện dài phản ảnh về thân phận, hoàn cảnh.. của người dân Miền Nam sau biến cố lịch sử: 30/4/1975. Sách dày 600 trang, được tác giả cho phép trích đăng từng kỳ trên Nguyệt San Nông Gia : www.nonggiavnsa.org.au 

Mời độc giả xem Nguyệt San số 27 từ trang 426 đến 450