TRANG PHIẾM LUẬN


Những Bài Thơ Trào Phúng

Tác giả :Sáu Cò Bay
Thể loại: Chuyện Phiếm

 Lời tác giả: Đây là một một câu chuyện Phiếm có thật, dựa theo những chuyện xảy ra trong sinh hoạt Hội NGVN-NU. Hai bài thơ Trào Phúng làm theo thể loại Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Sáu Cò Bay tui gởi đến quíđộc giả xem cho đở buồn....

 

VỊNH  BỨC HÌNH  CÂM
Sáu Cò Bay

Có bức hình CÂM nhưng biết NÓI.
Chan hòa “danh dự” lắm ai ơi!
Ông đứng đưa tay làm dấu hiệu,
Khôi hài cũng được một chén cơm.!!
Ông cũng chẳng là một Nông Gia,
Cớ sao ông đến đó làm gì???
Danh dự nào chi bằng Chân Lý..
Thật, Giả rồi đây sẽ phân minh....

Virginia ngày 02/8/2015
Sáu Cò Bay
Tặng Gs Lý Lê

VỊNH ÔNG CHỦ “TỊT”
Sáu Cò Bay

Tôi biết ông từ bấy lâu nay,
Việt ngữ chưa thông, đọc ngập ngừng.!!
Hôm qua ông vẫn còn chữ DỐT,
Thế mà diễn thuyết đọc tiếng Anh.??
Ông Lắm Dòm ơi! Ơi hởi ông..
Ông làm chủ tịch bấy lâu rồi..???
Tôi ở cạnh nhà nhưng chẳng biết!
Hỏi rằng: ĐỒ THẬT hóa ĐỒ CHƠI..!!!

Virginia ngày 02/8/2015
Sáu Cò Bay
Tặng Lắm Dòm

VỊNH ÔNG TRỢ LÝ
Ông làm trợ lý (Assistant) đã mười năm.?
Ngần ấy thời gian tôi chẳng hay!
Phụ tá Lắm Dòm, ông sướng nhỉ.
Bổng lộc quanh năm có dưa cà.
Bao lần ông đứng làm trợ lý,
Mắt lộ mày nhăn thấy tức cười.
Ngớ ngẩn đi xia ông vớ được,
Thế là ông hưởng cả quanh năm.!!

Virginia ngày 02/8/2015
Sáu Cò Bay

VỊNH THẦY ĐỒ LÝ
Thầy đồ, thầy đạc lại thầy đồ…
Bằng cấp thì không, cũng múa tay.
Giáo gian, gian dối đời thêm dối!!
Cũng bởi ông tham một chữ ‘Tiền’.
Quanh qua lộn lại vòng Luân Lý.
Để phải làm người mất chữ TÂM.
Bao giờ hết kiếp luân hồi hả???
Quả báo ngày nay trước nhản tiền.!!!

Virginia ngày 02/8/2015
Sáu Cò Bay

Sáu Cò Bay